top of page

סַדְנַת נִהוּל מְשִׂימוֹת - "ממתכוונים - לעושים!"

ממתכוונים - לעושים!
חלק א: סדרי עדיפויות

כולנו מכירים את 'הדחוף והחשוב' ויודעים שצריך לעבוד על החשוב... אבל .

עומס היום-יום, הבלת"מים הרבים והעבודה תחת לחץ, גורמים לנו לעתים לרוץ ממשימה למשימה מבלי להצליח לממש את סדרי העדיפויות שלנו. בחלק זה יוצג ויתורגל מודל לקביעת סדרי עדיפויות שמדגיש את חשיבות הבחירה של מה שחשוב לנו ואיך אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי הלכה למעשה בחיים שלנו.

 

בין הכלים המעשיים הניתנים בחלק זה:

 • ניהול משאבים אישיים – "האני כמשאב שלי"

 • פיתוח קול פנימי פרואקטיבי

 • איזון שעון-מצפן

 • התנהלות ב"רביע השני"

 • "הקיפוד הטוב דיו"

 • "האקולייזר הפרטי"

 
חלק ב: אני פה הבוס! כלים (שעובדים) לניהול עצמי.

שני כלי היסוד שאין ניהול עצמי בלעדיהם הם בעידן של ריבוי משימות, ריבוי ציפיות, ריבוי תחומי אחריות – ללא ניהול מסודר של המשימות דברים יפלו בין הכיסאות, לא יבוצעו בזמן, וייצרו בנו עומס פנימי קשה מנשוא. למעשה רוב האנשים מבינים זאת ומתנהלים עם רשימת משימות ויומן – אולם המחקר בתחום מצביע על כך שרוב האנשים נוהגים של שני הכלים האלה, באופן שלא מביא אותנו לאפקטיביות ולפרודוקטיביות שאנחנו באמת יכולים להגיע אליהן... ודברים נתקעים!

בין הכלים המעשיים הניתנים בחלק זה:

 • ארגון נכון של המשימות בכלי איסוף

 • עבודה נכונה עם וואטסאפ

 • יצירה נכונה של רשימת משימות

 • תכנון שבועי נכון

 • עבודה נכונה עם יומן

bottom of page