מְחִירוֹן סַדְנָאוֹת לְאִרְגּוּנִים

מחירי הסדנאות

המחירון מתייחס לכל אחת מהסדנאות שפורטו - הסדנאות מועברות ברזולוציות שונות - והתמחור נעשה ע"פ משך הסדנה וע"פ המרצה.

להזכירכם, סדנאות המנהלים שלנו:

סדנת הבית (יום שלם) - ניהול זמן למנהלים: "להספיק הרבה יותר וברוגע".

ועוד ארבע סדנאות ברזולוציה יותר צרה ועמוקה:

משך הסדנה: 

ברזולוציות משתנות - חצי יום, יום, יומיים (תמחור ע"פ שעות).

גודל קבוצה לסדנה: עד 20 איש.

עלות הסדנה -

בהדרכה ע"י צוות המנחות של בו בזמן - נעמה בלזר-אייזנברג, פזית בן שמואל, ויקי סנילביץ'

סדנה עד 3  שעות - 2700 ש"ח

סדנה בת 4 שעות - 3100 ש"ח

סדנה בת 5 שעות - 3500 ש"ח

סדנה בת 6 שעות - 3900 ש"ח

סדנה בת 7 שעות - 4200 ש"ח

סדנה בת 8 שעות - 4500 ש"ח

בהדרכת מנחה בכירה ע"י טלי סגל באופן אישי (מייסדת בו בזמן ומרצה בכירה):

סדנה עד 3  שעות - 4700 ש"ח

סדנה בת 4 שעות - 5100 ש"ח

סדנה בת 5 שעות - 5500 ש"ח

סדנה בת 6 שעות - 5900 ש"ח

סדנה בת 7 שעות - 6200 ש"ח

סדנה בת 8 שעות - 6500 ש"ח

סדנה על פני יומיים בפיצול וליווי - 9900 ש"ח (מתקיים תהליך עבודה אישית כ"שיעורי בית" יישומיים בין המפגשים)

הערות על התמחור:

*המחירים לא כוללים מע"מ והוצאות נסיעה וביטול זמן. 

*בהזמנת סדנה בתוך סדרה של 3 סדנאות לפחות - 10% הנחה.

*ההדרכה ע"י צוות המנחות וההדרכה ע"י טלי סגל - זהות בתכנים ובמתודולוגיה שלהן.