top of page
טלי סגל.png
ניהול זמן בו בזמן נשות עסקים משפיעות את.
laisha.png
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

טיפים להיערכות לקראת פסח. 

נכתב עבור המגזין הדיגיטלי "הפסקת קפה" לקהל הנשים במגזר החרדי, 9 באפריל 2019. 

22498990_1418226698297025_51033613854739
עמ 1.jpg
עמ 2.jpg
עמ 3.jpg
bottom of page