top of page
Choose Wisely, Accomplish More & Find Peace of Mind!
סדנת ניהול זמן עם טלי סגל במשטרת ישראל

סדנת ניהול זמן עם טלי סגל במשטרת ישראל

סדנת ניהול זמן קיי לוגיק טלי סגל

סדנת ניהול זמן קיי לוגיק טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בראשון לציון עם טלי

סדנת ניהול זמן פרטית בראשון לציון עם טלי

סדנת ניהול זמן פרטית בתל אביב עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בתל אביב עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בתל אביב

סדנת ניהול זמן פרטית בתל אביב

סדנת ניהול זמן פרטית בתל אביב עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בתל אביב עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בחיפה עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בחיפה עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית ברעות

סדנת ניהול זמן פרטית ברעות

סדנת ניהול זמן פרטית במודיעין טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית במודיעין טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית במודיעין עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית במודיעין עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בבית להשראה טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בבית להשראה טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בירושלים עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית בירושלים עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן פרטית באלסירקולו רמת גן ע

סדנת ניהול זמן פרטית באלסירקולו רמת גן ע

סדנת ניהול זמן עם נעמה בלייזר אייזנברג ב

סדנת ניהול זמן עם נעמה בלייזר אייזנברג ב

סדנת ניהול זמן עם ליאת רביבו בעמותת המור

סדנת ניהול זמן עם ליאת רביבו בעמותת המור

סדנת ניהול זמן עם ויקי סנילביץ בחברת ביט

סדנת ניהול זמן עם ויקי סנילביץ בחברת ביט

סדנת ניהול זמן לתלמידות עם נעמה בלזר איי

סדנת ניהול זמן לתלמידות עם נעמה בלזר איי

סדנת ניהול זמן נתיבי איילון עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן נתיבי איילון עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן מנהלות משאבי אנוש עם טלי

סדנת ניהול זמן מנהלות משאבי אנוש עם טלי

סדנת ניהול זמן לקציני ביטחון במשרד החינו

סדנת ניהול זמן לקציני ביטחון במשרד החינו

סדנת ניהול זמן לקבוצת ניב נשים יוזמות בע

סדנת ניהול זמן לקבוצת ניב נשים יוזמות בע

סדנת ניהול זמן לפורום נשים בראש העין טלי

סדנת ניהול זמן לפורום נשים בראש העין טלי

סדנת ניהול זמן לנציבות הכבאות עם נירה הל

סדנת ניהול זמן לנציבות הכבאות עם נירה הל

סדנת ניהול זמן לניצולי שואה בקפה אירופה

סדנת ניהול זמן לניצולי שואה בקפה אירופה

סדנת ניהול זמן למפקדים במשטרת ישראל

סדנת ניהול זמן למפקדים במשטרת ישראל

סדנת ניהול זמן למפקדים במשטרת ישראל עם ט

סדנת ניהול זמן למפקדים במשטרת ישראל עם ט

סדנת ניהול זמן למשרד עורכי דין מירית דוב

סדנת ניהול זמן למשרד עורכי דין מירית דוב

סדנת ניהול זמן למנהלים ברשות מקרקעי ישרא

סדנת ניהול זמן למנהלים ברשות מקרקעי ישרא

סדנת ניהול זמן למנכלים בשתיל

סדנת ניהול זמן למנכלים בשתיל

סדנת ניהול זמן למנהלים בקופת חולים מכבי

סדנת ניהול זמן למנהלים בקופת חולים מכבי

סדנת ניהול זמן למועצה איזורית

סדנת ניהול זמן למועצה איזורית

סדנת ניהול זמן למנהלות במגזר החרדי חברת

סדנת ניהול זמן למנהלות במגזר החרדי חברת

סדנת ניהול זמן למנהלים במשרד המשפטים טלי

סדנת ניהול זמן למנהלים במשרד המשפטים טלי

סדנת ניהול זמן למועצה איזורית גוש עציון

סדנת ניהול זמן למועצה איזורית גוש עציון

סדנת ניהול זמן למאפרות סוכנות לוביקה עם

סדנת ניהול זמן למאפרות סוכנות לוביקה עם

סדנת ניהול זמן לדיינים עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן לדיינים עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן במשטרת ישראל עם טלי סגל (

סדנת ניהול זמן במשטרת ישראל עם טלי סגל (

סדנת ניהול זמן לדוקטורנטים קרן אייסף עם

סדנת ניהול זמן לדוקטורנטים קרן אייסף עם

סדנת ניהול זמן לאנשי רכש במשטרת ישראל עם

סדנת ניהול זמן לאנשי רכש במשטרת ישראל עם

סדנת ניהול זמן ואימון אישי למנהלים בתאגי

סדנת ניהול זמן ואימון אישי למנהלים בתאגי

סדנת ניהול זמן לאגודת המתווכים במודיעין

סדנת ניהול זמן לאגודת המתווכים במודיעין

סדנת ניהול זמן בעמותת שמחה לילד עם טלי ס

סדנת ניהול זמן בעמותת שמחה לילד עם טלי ס

סדנת ניהול זמן בערבית עם אכרם בריק

סדנת ניהול זמן בערבית עם אכרם בריק

סדנת ניהול זמן בערבית עם רואן עוואד

סדנת ניהול זמן בערבית עם רואן עוואד

סדנת ניהול זמן בערבית אכרם בריק ואזהר גא

סדנת ניהול זמן בערבית אכרם בריק ואזהר גא

סדנת ניהול זמן בערבית אינאס סמעאן

סדנת ניהול זמן בערבית אינאס סמעאן

סדנת ניהול זמן בערבית אזהר גאנם

סדנת ניהול זמן בערבית אזהר גאנם

סדנת ניהול זמן בנושא שעונים ביולוגיים עם

סדנת ניהול זמן בנושא שעונים ביולוגיים עם

סדנת ניהול זמן בעוזמת הנהלת בתי המשפט עם

סדנת ניהול זמן בעוזמת הנהלת בתי המשפט עם

סדנת ניהול זמן בעמותת חיבורים טלי סגל

סדנת ניהול זמן בעמותת חיבורים טלי סגל

סדנת ניהול זמן בנציבות הכבאות עם חנה שטי

סדנת ניהול זמן בנציבות הכבאות עם חנה שטי

סדנת ניהול זמן בנציבות הכבאות עם נירה הל

סדנת ניהול זמן בנציבות הכבאות עם נירה הל

סדנת ניהול זמן במשרד מבקר המדינה עם טלי

סדנת ניהול זמן במשרד מבקר המדינה עם טלי

סדנת ניהול זמן בנציבות הכבאות וההצלה עם

סדנת ניהול זמן בנציבות הכבאות וההצלה עם

סדנת ניהול זמן בנוער הלאומי תנועת נוער ע

סדנת ניהול זמן בנוער הלאומי תנועת נוער ע

סדנת ניהול זמן במשטרת ישראל עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן במשטרת ישראל עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן במשרד ראש הממשלה פרויקט ל

סדנת ניהול זמן במשרד ראש הממשלה פרויקט ל

סדנת ניהול זמן במנהל מקרקעי ישראל עם טלי

סדנת ניהול זמן במנהל מקרקעי ישראל עם טלי

סדנת ניהול זמן במודיעין טלי סגל

סדנת ניהול זמן במודיעין טלי סגל

סדנת ניהול זמן במודיעין

סדנת ניהול זמן במודיעין

סדנת ניהול זמן במכון מגיד לקורס מנהלי פר

סדנת ניהול זמן במכון מגיד לקורס מנהלי פר

סדנת ניהול זמן בזק עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן בזק עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן במחנה 80 צהל עם מיטל מידם

סדנת ניהול זמן במחנה 80 צהל עם מיטל מידם

סדנת ניהול זמן במועצה איזורית מעלה יוסף

סדנת ניהול זמן במועצה איזורית מעלה יוסף

סדנת ניהול זמן במגל צהל מיטל מידם

סדנת ניהול זמן במגל צהל מיטל מידם

סדנת ניהול זמן באמונה תנועת האישה הדתית

סדנת ניהול זמן באמונה תנועת האישה הדתית

סדנת ניהול זמן בטיגלו בהנחיית מאיה דוברו

סדנת ניהול זמן בטיגלו בהנחיית מאיה דוברו

סדנת ניהול זמן באימפקט לאב עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן באימפקט לאב עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן באורבוטק עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן באורבוטק עם טלי סגל

סדנת ניהול זמן אינטר טלי סגל

סדנת ניהול זמן אינטר טלי סגל

ניהול זמן פרטית ברמת גן אלסירקולו עם טלי

ניהול זמן פרטית ברמת גן אלסירקולו עם טלי

סדנת דחיינות במכללת רופין לסטודנטים עם ט

סדנת דחיינות במכללת רופין לסטודנטים עם ט

סדנת איזון בית עבודה בעולם המים טלי סגל

סדנת איזון בית עבודה בעולם המים טלי סגל

סדנת בנושא דחיינות במסגרת פרוייקט נעים ל

סדנת בנושא דחיינות במסגרת פרוייקט נעים ל

ניסוי בניהול זמן וובאקדמיקס

ניסוי בניהול זמן וובאקדמיקס

אינבוקס זירו עם טלי סגל

אינבוקס זירו עם טלי סגל

bottom of page